top of page

Política de privacidade

Protección de datos persoais segundo o RGPD

 

Desniveis Soceidade Cooperativa Galega Xuvenil, baixo as normas vixentes en materia de protección de datos persoais, informa que os datos persoais recollidos a través de formularios na web www.desniveis.com están incluídas nos arquivos automatizados específicos de usuarios dos servizos web de WIX.


A recollida e tratamento de datos persoais é destinada a manter a relación de negocio e información de rendemento de tarefas, formación, asesoramento e outras actividades de Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil.


Estes datos só serán transferidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único propósito de cumprir o obxectivo anterior.

Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil toma as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme as disposicións do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 sobre medidas de protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.


O usuario poderá en calquera momento exercer os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Reglamento. O exercicio destes dereitos pode realizalo o usuario por correo electrónico para info@desniveis.com ou ao enderezo Rúa Angel de Lema e Marina, 17, 8ºB.


Vostede afirma que toda a información ofrecida por el é verdadeira e correcta, e comprométese a mantela actualizada, comunicando cambios a info@desniveis.com.

finalidade do tratamento de datos persoais

 

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?


En Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil, trataremos os teus datos persoais solicitados a través do Sitio web: www.desniveis.com, coas seguintes finalidades:

  1. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos en www.desniveis.com

  2. Remitir boletíns ( newsletters), así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade de www.desniveis.com e do sector.

Lembrámosche que podes opoñerte ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico á dirección indicada anteriormente.

Os campos dos devanditos rexistros son de enchemento obrigatorio, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se achegan eses datos.

POR CANTO TEMPO CONSÉRVANSE OS DATOS PERSOAIS SOLICITADOS?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puidesen derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.


Lexitimación:

O tratamento dos teus datos realízase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que che informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidade, que tras a lectura da mesma, en caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha casa disposta para o efecto..


No caso de que non nos facilites os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a túa solicitude, resultando do todo imposible proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.

DESTINATARIOS

Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo a Desniveis Cooperativa Galega Xuvenil, salvo obrigación legal.

DATOS RECOLLIDOS POLOS USUARIOS DOS SERVIZOS


Nos casos en que o usuario inclúa arquivos con datos persoais en servidores de Aloxamento compartido, Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil non se fai responsable do incumprimento polo usuario do RGPD.decisión xudicial non definitiva.

retención de datos de acordo co LSSI


Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil relata que, como un proveedor de hospedaxe de servizos e datos de acordo co disposto na Ley34 / 2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI), retén por un Período máximo de 12 meses, a información esencial para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento no que se iniciou a prestación do servizo. A retención de datos non afecta ao segredo das comunicacións e só poden ser utilizados no marco dunha investigación criminal ou para salvagardar a seguridade pública e poñéndose a disposición dos xuíces e / ou tribunais ou do Ministerio que así o requira .

 

A comunicación de datos ás Forzas e Corpos de seguridade do Estado farase de conformidade co disposto na normativa en materia de protección de datos persoais.

dereitos de propiedade intelectual


Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil é propietaria de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, “know how” e outros dereitos relacionados co contido do sitio web www.desniveis.com e os servizos nel ofrecidos, así como programas necesarios para a súa posta en marcha e información relacionada.

 

Non se permite a reprodución, publicación e / ou uso estritamente privado dos contidos, total ou parcial, do sitio web www.desniveis.com sen o consentimento por escrito.

PROPIEDADE INTELECTUAL DO SOFTWARE


O usuario debe respectar os programas de terceiros postos a disposición por WIX, mesmo sendo libre e / ou de disposición pública.


Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil ten os dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios para o software.


O usuario non adquire ningún dereito ou licenza por parte do servizo contratado, sobre a necesidade de software de prestación de servizos, nin sobre a información técnica de seguemento do servizo, con excepción dos dereitos e licenzas necesarias para o cumprimento dos servizos contratados e só durante a súa duración.

 

Para calquera acción que superase a execución do contrato, o usuario precisará autorización por escrito de Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil, quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros de servidores propiedade de Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil, asumindo a responsabilidade civil e criminal de calquera incidente que poida ocorrer en servidores e sistemas de seguridade como un resultado directo da acción neglixente ou maliciosa da súa parte.

propiedade intelectual dos contidos aloxados


Prohíbese o uso contrario as leis de propiedade intelectual dos servizos prestados por Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil e, en particular, está prohibido:


O uso que é contrario ao dereito español ou infrinxa os dereitos de outros.
A publicación ou transmisión de calquera contido que, segundo Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil, é violento, obsceno, abusivo, ilegal, racista, xenófobo ou difamatorio.
Os cracks, números de serie de software ou calquera outro contido que viole dereitos de propiedade intelectual de terceiros.
A recollida e / ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou violar as disposicións do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas en relación ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
O uso do servidor de correo do dominio e das disreccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.


O usuario ten toda a responsabilidade polo contido do seu sitio web, a información transmitida e almacenada, ligazóns de hipertexto, reivindicacións de terceiros e accións xudiciais referentes a dereitos de propiedade intelectual

DEREITOS DE TERCEIROS E PROTECCIÓN DE MENORES

O usuario é responsable respecto ás leis e regulamentos en vigor e as regras que teñen que ver co
funcionamento do servizo en liña, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento da orde pública, así como principios universais de uso da internet.

O usuario indemnizará a Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil polos gastos que xerase a imputación de Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil nalgunha causa cuxa responsabilidade fose atribuíble ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, mesmo no caso dunha decisión xudicial non definitiva.

comunicacións comerciais

En aplicación da  LSSI. Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas.

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, Desniveis Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil si está autorizado ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente.

En todo caso, o usuario, tras acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle faga chegar máis información comercial a través das canles de Atención ao Cliente.

bottom of page